PRIMARIA VLADESTI
Info utile

 

 

Cum apreciati activitatea primarului ?

A A A

Relatii cu publicul – GHISEU UNIC

RELATII CU PUBLICUL – GHISEU UNIC

• Oferă informaţii cetăţenilor privind modalitatea de a obţine documente (certficate, autorizaţii, avize, adeverinţe) care intră în sfera de competenţă a consiliului local şi primăriei
• Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea primăriei şi consiliului local
• Desfăşoară activităţi de primire, evidenţiere şi urmărire a rezolvării petiţiilor cf. OG 27/2002 aprobată prin legea 233/2002
• Coordonează activitatea din domeniul audienţelor la conducerea primăriei
• Pune la dispoziţia celor interesaţi, gratuit, formulare-tip
• Preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public
• Preia şi înregistrează reclamaţiile administrative
• Comunică din oficiu informaţiile de interes public