PRIMARIA VLADESTI
Info utile

 

 

Cum apreciati activitatea primarului ?

A A A

Evidența Persoanelor

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Eliberare acte de identitate

1. Certificat de nastere in original si xerocopie;

2. Dupa caz: certificat de casatorie, hotarare de divort cu parafa grefierului, certificat de deces in caz de vaduv/-a, in original si xerocopie;

3. Actul de spatiu, in original si xerocopie - se poate folosi ADEVERINTA DE ROL AGRICOL eliberata de primarie. In cazul in care proprietar este o alta persoana, este obligatorie prezenta acesteia sau poate completa o "Declaratie de luare in spatiu";

4. Chitanta de la Primaria localitatii sau de la orice oficiu postal in valoare de 7 RON;

 

 

Eliberare acte de identitate la implinirea a 14 ani
1. Certificatul de naştere al minorului in original si xerocopie;
2. Actele de identitate ale ambilor parinti, al parintelui la care este incredintat (in cazul in care parintii sunt divortati), al tutorelui sau reprezentantului legal, (in original si xerocopii). Prezenta parintelui sau reprezentantului legal este obligatorie, impreuna cu minorul;
3. Chitanta de la Primaria localitatii sau de la orice oficiu postal in valoare de 7 RON;
4. Certificatul de casatorie sau sentinta de divort a parintilor (dupa caz); in sentinta trebuie sa se specifica la care din parinti este incredintat minorul, in original si xerocopie;
5. Actul de spatiu al parintilor (parintelui la care este incredintat), in original si xerocopie - se poate folosi ADEVERINTA DE ROL AGRICOL eliberata de primarie;
6. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primeste de la ghiseu, se completeaza pe loc, se semneaza de catre minor si de catre parinte).

Inregistrare acte casatorie
1. Declaraţie casatorie tip;
2. Acte stare civila ale viitorilor soti (copie act de identitate, certificat naştere, sentinta de divort - daca este cazul, certificat de deces - daca este cazul);
3. Certificat medical prenuptial.

Inregistrare acte deces
1. Certificat medical constatator al decesului;
2. Acte de identitate defunct;
3. Acte de identitate declarant.

Eliberare certificate de stare civila - la cerere
1 Cerere tip;
2. Copie act de identitate;
3. Dovada achitării taxelor.

 

 

Intrebari

Intrebare : La ce sectie de politie (birou de evidenta a persoanelor) trebuie sa ma prezint pentru a preschimba cartea de identitate ?

Raspuns : In conformitate cu prevederile art.13, din OUG nr.97 /2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice.

Intrebare : Ce documente am nevoie pentru preschimarea cartii de identitate care a exipirat ?

Raspuns : Actele necesare sunt :

a)    cererea tip pentru eliberarea actului de identitate care se completeaza olograf, cu exceptia rubricii destinate semnaturii ; 
b)    actul de identitate si cartea de alegator (daca este cazul) ;
c)    certificatul de nastere, original si copie ;
d)    certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie ;
e)    hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie ;
f)    certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
g)    documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie ; declaratia de primire in spatiu a gazduitorului, poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica sau a notarului public ;
h)    chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate ( 7 lei ) ;

Intrebare : Ce acte am nevoie si unde sa ma adresez pentru viza de flotant (resedinta) ?

Raspuns : În conformitate cu art.86 din H.G.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, va informam urmatoarele: 
(1) Pentru înscrierea mentiunii de stabilire a resedintei în actul de identitate, persoana interesata se adreseaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:
-  actul de identitate în care urmeaza a se înscrie mentiunea de stabilire a resedintei ;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
(2) În situatia în care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ, încheiat în conditiile de valabilitate prevazute de legislatia româna în vigoare, gazduitorul sau dupa caz, reprezentantul sau legal îsi va exprima consintamântul privind stabilirea resedintei, în prezenta personalului.
(3) În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notar public ori în fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.

Intrebare : De ce documente am nevoie pentru o carte de identitate provizorie ?

Raspuns : Cartea de identitate provizorie se elibereaza în urmatoarele cazuri:

-  când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate;
-  în cazul cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, care locuiesc temporar în România.
Documente necesare : 3 fotografii ¾ cm, cu banda de 7 mm la baza ; documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui , starii civile, cetateniei si a domiciliului (original si copie xerox) ; contravaloarea cartii de identitate provizorii (1 leu) ;

 

Intrebare : In care caz este necesara prezenta gazduitorului?

Raspuns : In conformitate cu prevederile art.28 din Ordonanta de urgenta nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenta, domiciliu, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare, “declaratia de primire in spatiu a gazduitorului poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei” sau se poate prezenta o procura speciala din care sa reiasa faptul ca mandatarul este imputernicit in vederea sustinerii consimtamantului proprietarului imobilului. Mentionam ca, atat la declaratia de primire in spatiu, cat si la procura speciala trebuie anexat actul incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locative.De asemenea, in situatia in care solicitantul cartii de identitate prezinta un contract de inchiriere incheiat cu proprietarul, in termen de valabilitate si inregistrat la organelle fiscale teritoriale, nu este necesara prezenta proprietarului.

 

Intrebare : Daca proprietarii unui imobil au decedat, mostenitorii acestora care locuiesc la aceeasi adresa, pot obtine carti de identitate la adresa imobilului respectiv?

Raspuns : Daca acestia locuiesc intru-un imobil pentru care nu a fost dezbatuta succesiunea, este necesar sa faca dovada calitatii succesorale, caz in care pot fi pusi in legalitate cu carte de identitate, in conformitate cu prevederile art.27, lit.c) din O.U.G. nr.97/2005, privind evidenta, domiciliu, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pe baza declaratiei pe proprie raspundere si a verificarii in teren.

Intrebare : In cat timp se poate solicita eliberarea unei noi carti de identitate, ca urmare a expirarii celei detinute anterior?

Raspuns : In conformitate cu prevederile art.18 alin.(3) al Ordonantei de urgenta nr.97/2005 privind evidenta, domiciliu, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare, “cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate.